POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

AKTYWNY SAMORZĄD

Osoby niepełnosprawne  - Moduł I

Osoby niepełnosprawne  - Moduł II

Zachęcamy do składania wniosków przez system PFRON - SOW https://sow.pfron.org.pl/logowanie#ZOSTAŃWDOMU (co jest dodatkowo punktowane).

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ I POMOCY INSTYTUCJONALNEJ

 

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ