Centrum Interwencji Kryzysowej poniżej zamieszcza krótką informację dla rodziców, która krok po kroku pomoże przygotować się do rozmowy z dzieckiem o wojnie w dobie aktualnych wydarzeń.