Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

PCPR w Kartuzach zachęca do skorzystania z wypożyczalni technologii wspomagającej dla osób z niepełnosprawnościami, którą uruchomił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Nie musisz już kupować drogiego sprzętu rehabilitacyjnego ani płacić za korzystanie ze specjalistycznych technologii. Teraz możesz taki sprzęt wypożyczyć. Dzięki wypożyczalni osoba zainteresowana ma możliwość sprawdzenia, czy konkretna technologia wspomagająca zaspokoi ich potrzeby.

Kto może wypożyczyć sprzęt?

-osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

-osoba, która w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymała ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jeśli jednak twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: Przejdź do sow.pfron.org.pl

Czy za wypożyczenie sprzętu jest pobierana opłata?

Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest zawarcie przez wnioskodawcę umowy wypożyczenia z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

Na jaki okres możesz wypożyczyć sprzęt?

Umowa wypożyczenia zawierana jest na jeden rok, albo na okres krótszy wynikający z okresu ważności orzeczenia. Umowa może ulec przedłużeniu na kolejny rok: warunkiem jest zgłoszenie przez wypożyczającego chęci jej kontynuowania poprzez system SOW, nie później niż na miesiąc przed datą wygaśnięcia umowy.

Gdzie znajdziesz listę dostępnego sprzętu?

Listę dostępnego sprzętu znajdziesz pod poniższym linkiem:

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

 

Kontakt:

W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON w województwie pomorskim pod numerem telefonu- 58 350 05 45.