Szanowni Państwo !!!

W związku z publikacją w dniu 26.10.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (poz. 4673) ogłoszenia Starosty Kartuskiego z dnia 03.10.2023 r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kartuzach na lata 2024-2027 serdecznie zapraszam organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego do składania kandydatów do pracy w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w Kartuzach.

 

Na karty zgłoszeniowe oczekujemy do dnia 09.11.2023 r. do godz. 15:30 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kartuzach na lata 2024-2027”.

 

Ogłoszenie do pobrania (PDF-0,35MB)

Karta zgłoszenia kandydata do pobrania (DOCX-0,03 MB)