Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach informuje, że trwa nabór osób do udziału w II edycji zajęć grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy domowej. Rozpoczęcie zajęć planujemy w dniu 13 września  2023 roku.

 

Celem projektu jest pomoc psychologiczna ukierunkowana na zwiększenie sprawczości osób doznających przemocy domowej a w konsekwencji zatrzymanie przemocy.

Głównymi tematami będą:

  • psychoedukacja na temat uwarunkowań oraz predyspozycji w relacjach przemocowych;
  • zapoznanie się z mechanizmami wyuczonej bezradności;
  • rozpoznawanie mechanizmów aktywujących łańcuch przemocy;
  • nabywanie umiejętności związanych z pozyskaniem umiejętności wyzwalających
    z relacji przemocowych.

 Planowany cykl warsztatów obejmuje 12 spotkań terapeutycznych w przedziale cotygodniowych 2-godzinnych spotkań, tj. środy od godz. 16:00 do 18:00.

 

Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobiście z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4, tel. 662 016 626 od godz. 9:00 do 12:00 – osoba do kontaktu Kierownik CIK w Kartuzach Pani Anna Kuczkowska, natomiast od 11.08.2023 r. – osoba do kontaktu – psycholog Michał Lassmann tel. 507 897 356 w poniedziałki od 13:00 do 18:00, środy od 9:00 do 12:00.

Zapraszamy do udziału