Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął kampanię informacyjną pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności społecznej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.

Z założeniami kampanii informacyjną „Bezpieczny i Aktywny Senior” można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior” będzie przebiegać w dwóch etapach:

Bezpieczeństwo osób starszych – ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochrona interesów seniorów, promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Aktywność osób starszych – uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocja zdrowego stylu życia, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

Poniżej załączone są, możliwe do przeglądania i pobrania, przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej materiały informacyjne dotyczące kampanii informacyjnej „Bezpieczny i Aktywny Senior”:

Ulotka - „Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki” (PDF - 0,8MB)
Informator - Założenia kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” (PDF - 0,7 MB)
Film „Bezpieczny i Aktywny Senior” (trzy części).