Szkoła dla Rodziców  to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

  • 40 godzin zajęć, cykl 10 spotkań cotygodniowych trwających 3 godziny, w grupach optymalnie 12-15 osobowych
  • Zajęcia warsztatowe, prowadzone metodami aktywnymi

W trakcie zajęć  warsztatowych , których głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi rodzice:

  • uczą się praktycznych umiejętności  budowania prawidłowych relacji z dziećmi, lepszego porozumiewania się podmiotowego traktowania dziecka,
  • uświadamiają sobie, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego, oznacza to, że aby zmienić zachowanie dziecka, często należy zmiany zacząć od siebie,
  • uświadamiają sobie, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym czytelnym systemie wartości(który sam posiada i realizuje),
  • pogłębiają samoświadomość i refleksję nad własną postawą wychowawczą i  na temat skuteczności określonych metod wychowawczych,
  • wymieniają doświadczenia.

Osoba do kontaktu:
Anna Kuczkowska - tel. (58) 684-02-19, 662-016-626