Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie

ul. Smołdzińska 8

83-304 Kobysewo

tel. 58 304 41 21

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie jest jednostką organizacyjną Powiatu Kartuskiego, działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną do realizacji zadań zleconych powiatom  przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy terenem działania obejmuje Powiat Kartuski.

Dom funkcjonuje od poniedziałku do środy w godz. 7.30 do 15.30, w czwartki w godz. 7.30- 16.00 w piątki 7.30 - 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A B C D i przeznaczony jest dla czterech kategorii pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi:

 • Typ A- dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • Typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
 • Typ D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

Do domu mogą być przyjmowane osoby spoza terenu Powiatu, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właściwym organem Powiatu Kartuskiego a odpowiednim organem jednostki samorządu terytorialnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

 

SDS Kobysewo ulotka

 

Klauzula informacyjna

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie.

 1. Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Kobysewie, ul. Polna 3, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kobysewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  2. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.