Szanowni Państwo !!!

Działając we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja na Plus ze Skarszew w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2025 r. kontynuujemy działalność Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kartuzach.

W Punkcie udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna osobom, które:

  • pokrzywdzone są przestępstwem i osobom im najbliższym – w zakresie każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, braku alimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw oraz każdego innego przestępstwa;
  • są świadkami przestępstwa i bliskimi tych osób – dotyczy to zarówno osób, które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób nieposiadających takiego wezwania, a będącymi świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebującymi wsparcia i porady.

Punkt funkcjonuje w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Kartuzach i jest czynny jest:

  • w czwartek  w godz. 15:00 - 20:00
  • w sobotę  w godz. 8:00 - 13:00

tel. 793 373 643 dostępny w godzinach otwarcia punktu.

 

logo stowarzyszenie integracja pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem