JAK ROZPOZNAĆ UZALEŻNIENIE  OD ALKOHOLU?

Uzależnienie od alkoholu, jest chorobą chroniczną, która polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych. Uzależnienie to, wyniszcza organizm i może być przyczyną przedwczesnej śmierci. Ponadto prowadzi do istotnych zmian w psychice osoby uzależnionej, które wywierają negatywny wpływ na relacje z innymi ludźmi, funkcjonowanie w w życiu rodzinnym, towarzyskim i zawodowym. W przypadku długotrwałego nadużywania alkoholu, w umyśle człowieka powstaje specyficzny mechanizm chorobowy, nazywany systemem iluzji i zaprzeczania, który podtrzymuje uzależnienie od alkoholu i odcina człowieka od rzeczywistości. Utrudnia to racjonalne myślenie, dostrzeganie szkód spowodowanych przez alkohol oraz uniemożliwia skuteczne powstrzymywanie się od picia. Osoba uzależniona pomimo problemów zdrowotnych, rodzinnych oraz zawodowych i prawnych nie jest w stanie pohamować się przed piciem. Zdaniem specjalistów, choroby alkoholowej nie można całkowicie wyleczyć, można jedynie zahamować narastanie jej objawów i szkód zdrowotnych.

źródło: Informator :Uzależnienie od alkoholu Fundacja Centrum Praw Kobiet

 

OBJAWY UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

 • poczucie głodu alkoholowego: w okresie bez alkoholu, pojawiają się nieprzyjemne doznania podobne do głodu i wewnętrznego przymusu wypicia, połączonego z poczuciem paniki i obawą, że się nie wytrzyma bez alkoholu.
 • utrata kontroli nad piciem: człowiek uzależniony nie potrafi powstrzymać się od sięgnięcia po alkohol, a gdy zacznie już pić, nie jest w stanie decydować o ilości wypijanego alkoholu ani o tym, kiedy przerwać picie.
 • koncentracja życia wokół alkoholu: obecność alkoholu w życiu codziennym staje się czymś bardzo ważnym. Uwaga osoby uzależnionej koncentruje się wokół okazji do wypicia i dostępności alkoholu.
 • ciągi alkoholowe: osoba pije przez kilka dni a nawet tygodni, właściwie nie trzeźwiejąc.
 • nawroty picia po okresach abstynencji: osoba uzależniona od czasu do czasu dostrzega, że picie wymyka się jej spod kontroli próbuje udowodnić sobie i innym, że potrafi nad tym zapanować, jednak próby te kończą się niepowodzeniem.
 • objawy abstynencyjne: gdy osoba uzależniona odstawi alkohol lub zmniejszy ilość spożywania, pojawiają się bardzo charakterystyczne dolegliwości: drażliwość, lęk, dreszcze, drżenie kończyn, skurcze mięśni, pocenie się, nudności i wymioty.

Źródło: Informator :Uzależnienie od alkoholu Fundacja Centrum Praw Kobiet

 

FUNKCJONOWANIE RODZINY

Nadużywanie alkoholu przez jedną osobą w rodzinie wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny jako całości oraz powoduje szkody osobiste każdego z jej członków – zarówno dorosłych, jak i dzieci. Szkodliwe picie alkoholu, a zwłaszcza uzależnienie, rodzi bardzo poważne konsekwencje psychologiczne, społeczne i materialne. Prowadzi do dezorganizacji rodziny lub jej rozpadu. Zmiany te postępują stopniowo i są efektem przewlekłego, narastającego problemu picia alkoholu przez osobę bliską.

Konsekwencją życia z osobą nadużywającą alkoholu może być współuzależnienie, które nie jest chorobą, lecz utrwaloną reakcją na przewlekłą i niszczącą sytuację życiową, wynikającą z picia osoby bliskiej. Zjawisko to nazywane jest czasem pułapką. Osoba współuzależniona koncentrując na szukaniu sposobu ograniczenia picia partnera, nieświadomie przejmuje odpowiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie, co w efekcie ułatwia dalsze spożywanie alkoholu i utrwala problem alkoholowy w rodzinie.

Źródło: informator “Rodzina z problemem alkoholowym” PARPA

 

DZIECI W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Dzieci mające pijących rodziców przeżywają zdecydowanie więcej – niż ich rówieśnicy – trudnych sytuacji i emocji: lęku, napięć, wstytu, odrzucenia, samotności. W związku z nieprzewidywalnością zachowań rodziców, często zmianą ich nastrojów i wzajemnych relacji, atmosferą ciągłego zagrożenia i napięcia w rodzinie, nie czują się w domu pewnie i bezpiecznie. Nie zawsze znajdują oparcie w dorosłych. Są świadkami, a czasami ofiarami przemocy. Doświadczają wielu psychicznych urazów.  Dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym oczekują pomocy od niepijącego rodzica, który skoncentrowany na pijącym partnerze i na problemach wynikających z picia, nie zawsze ma dla nich czas, uwagę cierpliwość i zrozumienie. To ważne, aby z dziećmi rozmawiać o sytuacji w domu nazywając po imieniu problem alkoholowy, aby nie obciążać ich odpowiedzialnością za problemy rodziny, nie delegować do rozwiązywania trudnych sytuacji (np.: przyprowadzenia ojca z baru, uciszania go, zatrzymywania w domu), nie używać dzieci do rozgrywania pojedynków między rodzicami, nie obarczać ich problemami i emocjami dorosłych. Dziecko potrzebuje zainteresowania jego potrzebami, uczuciami, kłopotami. Potrzebuje bezwzględnego oparcia, poczucia stałości i bezpieczeństwa przynajmniej ze strony jednego z rodziców. Psychiczne opuszczenie, brak wsparcia i przewlekłe cierpienie mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie w życiu dorosłym.

Źródło: informator “Rodzina z problemem alkoholowym” PARPA

 

JAK POSTĘPOWAĆ KIEDY PARTNER PIJE?

 • Nie osłaniaj go: nie ukrywaj butelek po alkoholu, ani jego wybryków i nieobecności w pracy. Nie szukaj usprawiedliwienia dla jego picia. Nie chroń go przed skutkami wynikającymi z nadużywania alkoholu. Ważne aby poniósł konsekwencje.
 • Wybierz właściwy czas na rozmowę: najlepiej porozmawiać wkrótce po tym jak pojawił się problem wynikający z jego picia – może to być awantura, wypadek, który partner spowodował pod wpływem alkoholu. Zrób to wtedy gdy jest trzeźwy, gdy panuje względny spokój i możecie porozmawiać na obecności. Możesz wykorzystać okres kryzysów zdrowotnych, kiedy złemu samopoczuciu fizycznemu towarzyszy poczucie winy.
 • Mów o konkretach: powiedz mu, że martwi cię to, że tak dużo i często pije. Podaj konkretne przykłady gdy jego picie spowodowało problemy, odwołując się do tego co wydarzyło się ostatnio.
 • Powiedz mu o konsekwencjach: uświadom mu co zamierzasz zrobić jeśli nie przestanie nadużywać alkoholu. Możesz np. odmówić wspólnych wyjść na przyjęcia, na których podaje się alkohol, ale też powiedzieć, że odejdziesz. Zadbaj o to aby zabrzmiało to nie jako kara, ale forma ochrony dla ciebie i dzieci. Nie mów tego, czego nie będziesz w stanie zrealizować. Musi być pewien, że zrobisz to co mówisz.
 • Poszukaj miejsc gdzie można uzyskać pomoc: zbierz zawczasu informacje o dostępnych formach i miejscach uzyskania pomocy. Jeśli partner zadeklaruje chęć skorzystania z pomocy, zadzwoń i umów go na spotkanie. Powiedz, że możesz mu towarzyszyć podczas pierwszej wizyty np. na spotkaniu anonimowych alkoholików.

Źródło: Informator :Uzależnienie od alkoholu Fundacja Centrum Praw Kobiet

Podejmując wysiłek udzielenia pomocy osobie uzależnionej, musisz mieć świadomość, że może on nie zakończyć się sukcesem. Niektórym osobom uzależnionych udaje się zerwać z nałogiem, inni mają długie okresy kiedy nie piją, ale zdarząją im się epizody alkoholowe, ale są też tacy, którym nie udaje się pomóc.

 

ZADBAJ O SIEBIE

 • Nie daj się zwodzić: zapewnienia swojego partnera, że od jutra wszystko się zmieni, to czcze obietnice. Osoba uzależniona od alkoholu zaprzecza, że ma problem z nadużywaniem alkoholu i wierzy, że potrafi się kontrolować TAK JEDNAK NIE JEST.
 • Przestań się obwiniać: nie bierz odpowiedzialności za jego picie. Próba przerzucenia odpowiedzialności za picie i szkody z nim związane na innych to stała taktyka osób uzależnionych: “gdybym miał lepszą pracę, lepszego szefa, nie musiałbym się denerować i pić”, “gdybyś ciągle się nie wtrącała i mówiła co mam robić, nie ...” itp. PAMIĘTAJ, ŻE NIE TY JESTEŚ WINNA, ŻE ON PIJE.
 • Poszukaj wsparcia: to ważne, abyś sobie uświadomiła, że nie jesteś odosobniona i zdana tylko na siebie. Poszukaj dla siebie w najbliższej okolicy grupy wsparcia. Takie grupy istnieją przy wielu punktach pomocy osobom uzależnionym. Pomagają one uświadomić tobie i dzieciom, że nie jesteście odpowiedzialni za picie partnera, zachęcają do troszczenia się o siebie i własne potrzeby oraz pomagają lepiej zrozumieć stan własnych uczuć.
 • Dbaj o bliskie związki z innymi: nawet gdy w domu dzieje się źle, gdy wszystko wydaje się beznadziejne, warto pielęgnować przyjazne stosunki z dziećmi, z innymi członkami rodziny, znajomymi. NIE IZOLUJ SIĘ I NIE ZAMYKAJ W KRĘGU SWOJEGO NIESZCZĘŚCIA.
 • Masz prawo odejść: jeżeli twój prartner odrzuci możliwość podjecia leczenia, możesz i masz prawo go opuścić lub zażądać aby on się wyprowadził. Ratuj siebie i dzieci, nie pozwól, aby uzależnienie partnera zdominowało twoje życie i podporządkowywało je całkowicie jego nałogowi. Bądź konsekwentna, może to zadziała na niego motywująco i zacznie się leczyć. PAMIĘTAJ! Uzależnienie od alkoholu twojego partnera może być źródłem wielu tragicznych przeżyć dla wszystkich dzieci i odcisnąć piętno na całym ich życiu. MASZ PRAWO A NAWET OBOWIĄZEK! Chronić dzieci przed skutakmi zachowań wynikającymi z uzależnienia partnera. Daj sobie i swojemu dziecku szansę na godne i udane życie.

ródło: Informator :Uzależnienie od alkoholu Fundacja Centrum Praw Kobiet