Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się na ul. Mściwoja II 20 w Kartuzach, tuż za Powiatowym Urzędem Pracy.