PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W SIECI  I INNE ZAGROŻENIA

CYBERPRZEMOC –  to przemoc psychiczna z użyciem technik elektronicznych.  CYBERPRZEMOC TO:

 • straszenie, prześladowanie
 • grożenie
 • poniżanie, używanie obraźliwych określeń
 • nękanie, wyśmiewanie
 • pisanie obraźliwych e-maili, komentarzy, pomówień na forach, blogach czy Facebooku
 • podszywanie się pod kogoś w celu ośmieszania
 • zamieszczanie w Internecie, na blogach, portalach, lub rozsyłanie telefonem komórkowym obraźliwych lub ośmieszających zdjęć lub tekstów
 • zamieszczanie w Internecie tajemnic i intymnych zwierzeń, które zostały nam powierzone w pełnym zaufaniu lub w posiadanie których weszliśmy celowo czy przypadkiem.

HAPPY SLAPPING  - Jest to umyślne filmowanie i fotografowanie osób w sytuacjach dla nich przykrych, wstydliwych, krępujących i umieszczenie tych treści w Internecie, przesyłanie ich telefonami komórkowymi oczywiście bez zgody i wbrew woli fotografowanych. Najczęściej sytuacje te  są prowokowane (ilość odsłon i komentarzy zachęcają do dalszego krzywdzenia). JAK POMÓC OSOBIE KRZYWDZONEJ! - „czerwona chorągiewka” tzn. usunięcie

CYBER GROOMINGdosłownie „cyfrowe głaskanie” jest to uwodzenie dziecka, składanie przez Internet propozycji seksualnej osobie małoletniej oraz nakłanianie do zachowani o charakterze seksualnym często przy włączonej kamerce czy zachęcanie do przesyłania nagich zdjęć, często dochodzi do wykorzystania seksualnego.

ETAPY CYBER GROOMINGU:

 • Poznawanie przyszłej ofiary następuje stopniowo bardzo delikatnie. W pierwszej fazie dochodzi do oswojenia z rozmówcą, a poruszane treści nie mają nic wspólnego z erotyką. Następnie dochodzi do budowania relacji z dzieckiem, utwierdzając go w przekonaniu, że ma do czynienie z osobą, która o nim pamięta, stawia się w roli przyjaciela, często odwołuje się do swoich podobnych doświadczeń życiowych.
 • Po zdobyciu zaufania pedofil zaczyna sprawdzać, czy ktoś z dorosłych wie o ich kontaktach.
 • Dziecko zaprzyjaźnia się a nieznajomy poznany w Internecie wprowadza delikatnie wątki seksualne. Dziecko jest silnie przywiązane do „znajomego” i trudno mu odmówić, gdy prosi o zdjęcia, wprowadza w tajniki masturbacji czy nalega na spotkanie.

SEXTING  -  składa się z dwóch słów „seks” i „texting” . Jest to fotografowanie się przez nastolatków (samemu lub przez kogoś) w erotycznych pozach, bez ubrania podczas seksu i publikowanie tych zdjęć w Internecie (np. na portalach internetowych). Potocznie – komórkowe porno nastolatków. Uzyskanie korzyści materialnych.

PORNOGRAFIA W SIECI:

Zasadniczym celem pornografii w sieci jest pobudzenie seksualne użytkownika. Narusza ona godność człowieka stanowiąc tym samym formę przemocy.

 

PORNOGRAFIA:

 • potrafi zniszczyć wartości rodziny. Użytkownicy materiałów pornograficznych, szczególnie dzieci i młodzież, mogą stać się w przyszłości niezdolni do prostej, romantycznej miłości;
 • w miarę kontaktu z treściami seksualnymi coraz częściej akceptowana będzie antykoncepcja i aborcja;
 • mogą zostać w ten sposób ukształtowane postawy przeciw posiadaniu potomstwa oraz przekonanie o zbyteczności zakładania rodziny,
 • jej konsumpcja rozbudza pożądanie seksualne i prowadzi do szukania coraz mocniejszych wrażeń, co w konsekwencji sprzyja rozwiązłości seksualnej, niszczącej związki i małżeństwa.

ZACHOWANIA RYZYKOWNE W SIECI

W Internecie istnieją inne potencjalne szkodliwe treści np. zachęcające do nienawiści, głodzenia się czyli anoreksji, samookaleczania, przyjmowania narkotyków, dopalaczy lub innych środków psychoaktywnych czy popełnienia samobójstwa.

Na portalach, stronach można uzyskać informacje na temat środków psychoaktywnych tzn. co się teraz zażywa, gdzie można kupić. Zawieranie umów i transakcji np. strony oferujące pobranie filmów, gier, muzyki itp. – usługa 14 dni bezpłatna a po tym okresie naliczana jest opłata. Prezentowanie swoich pasji i poglądów może być konsekwencją niespodziewanych reakcji agresywnych, wulgarnych, zastraszeń.

 

Zachowania ryzykowne

 • mają konsekwencje zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego
 •  wynikają ze zwyczajnej potrzeby akceptacji, niezależności, miłości

 

UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA – infoholizm

FAZY:

I Faza początkowa

 • przebywanie w sieci sprawia przyjemność
 • wzrost ochoty na coraz częstsze przebywanie w sieci

W fazie tej następuje utrata poczucia czasu

II Faza ostrzegawcza

 • szukanie okazji do jak najczęstszego przebywania w sieci,
 • rozładowanie napięcia poprzez sieć,
 • próby korzystania w sieci w ukryciu,
 • korzystanie z sieci przynosi ulgę

Charakteryzuje ją brak chęci powrotu do rzeczywistości.

 

III Faza krytyczna

 • spadek innych zainteresowań niezwiązanych z siecią
 • zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego
 • zaniedbywanie snu
 • nieregularne odżywianie się
 • silna potrzeba przebywania w sieci
 • stałe myślenie o tym, co dzieje się w sieci, o tym co ostatnio robiliśmy podczas sesji
 • potrzeba zwiększania ilości czasu spędzonego w sieci
 • podejmowanie nieudanych prób ograniczania czasu spędzonego w sieci
 • poczucie rozdrażnienia, poirytowania, złości gdy coś lub ktoś zmusza do skrócenia czasu uczestnictwa w sieci lub uniemożliwia korzystanie z niej
 • zaniedbywanie nauki, pracy, rezygnacja z kontaktów towarzyskich, odkładanie na później zadań na rzecz korzystania z sieci
 • okłamywanie innych odnośnie ilości czasu spędzanego w sieci (zaniżanie faktycznej ilości godzin spędzanych przy komputerze)
 • pojawienie się konfliktów rodzinnych w związku z komputerem
 • przeznaczanie coraz większej ilości pieniędzy na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, książek o tematyce komputerowej.

Następuje w niej utrata kontroli nad własnym zachowaniem.

IV faza przewlekła:

 • okresy długotrwałego przebywania w sieci
 • świat wirtualny staje się jedynym światem w życiu
 • rozpad więzi rodzinnych
 • degradacja zawodowa i społeczna
 • choroby somatyczne, lęki, psychozy
 • sięganie po inne środki zmieniające nastrój (alkohol, leki)
 • skrajne wyczerpanie organizmu

Jej cechą jest właściwe uzależnienie.

NIEBEZPIECZEŃSTWA GIER KOMPUTEROWYC:

 • Gry komputerowe ze swoim schematem WALCZ i ZWYCIĘŻAJ kreują osobowość młodego człowieka zdeterminowaną na osiągnięcie sukcesu za wszelką cenę, a także cenę życia.
 • Dziecko w całym życiu realnym nie spotka tak wielu przypadków agresji i przemocy jak doświadcza w ciągu 2-3 godzin aktywnej agresywnej gry komputerowej.
 • Bardzo łatwo jest ulec magii gier komputerowych. Różnorodność i możliwość dostępu do nich powoduje, że dzieci chętnie po nie sięgają.
 • Z łatwością przenoszą się w świat fantazji, gdzie wszystko jest łatwiejsze  i ciekawsze.
 • Gry często są określane jako elektroniczne LSD.
 • Zachowania obserwowane przez dziecko w grze są przez nie przenoszone do realnego życia.
 • Aktywni gracze komputerowi są bardziej pobudzeni, agresywni, szybciej reagują siłą, mają skłonność do używania wulgarnych wyrazów. Często pojawiają się skłonności przywódcze i ryzykowne.
 • Małe dziecko przyjmuje treści multimedialne w „dobrej wierze”. Zachowania z gier nie traktuje w kategorii dobre – złe, lecz jako naturalne, bo powszechne.
 • Dziecko często grające w agresywne gry komputerowe znieczula się na zachowania związane z przemocą, przestaje rozumieć, że zadają one ból oraz krzywdzą. Ponieważ samo nie odczuwa bólu przestaje rozumieć konsekwencje swoich zachowań i przenosząc je do realu uważa, że ofierze nic się nie stanie.
 • Liczba zachowań brutalnych w agresywnych grach komputerowych jest większa od tych, jakie spotykamy na najbardziej brutalnych filmach akcji i horrorach
 • Skutkiem niekontrolowanego grania jest wyzwalanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.
 • Dziecko poprzez obserwację brutalnych scen, uczy się negatywnych zachowań, destygmatyzuje śmierć, która urasta do „zwykłego' odwracalnego aktu. Dzieli świat jedynie na wrogów i sprzymierzeńców. 

WAŻNE!

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła też nową definicję  a mianowicie: przemoc domowa to; jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli CYBERPRZEMOC.

PRZYDATNE STRONY: