Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Piłsudskiego 4, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 684-02-19, 662-016-626,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 507-897-356 psycholog Michał Lassmann

Jeśli akurat twoje połączenie jest nie możliwe  to oznacza, że dyżurujący specjaliści prowadzą sesję i nie mogą rozmawiać. Jeśli połączenie jest realizowane  na telefon komórkowy - bądź cierpliwy oddzwonimy. W przypadku  gdy dzwonisz na telefon stacjonarny, nie mamy możliwości oddzwonić / wyślij nr twojego telefonu na e-mail Centrum.

 

Godziny urzędowania centrum:

Poniedziałek: 10:00-18:00
Wtorek: 10:00 - 15:30
Środa: 10:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 15.30
Piątek: 10:00 - 17:00

 

Pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej:

Kierownik:
Anna Kuczkowska

Pracownicy Centrum:

Michał Lassmann – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Tomasz Rok – psycholog, psychotraumatolog

Hanna Król – psycholog, psychotraumatolog

Anna Rejkowska - Olszewska – pedagog, psychoterapeuta

Justyna Skorupska - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Anna Jarząbek - psycholog, psychoterapeuta w takcie szkolenia, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Joanna Czechowska - psycholog, psychoterapeuta w takcie certyfikacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Podstawowym zadaniem Zespołu Interwencji Kryzysowej jest udzielenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej osobom i rodzinom doznającym przemocy domowej oraz wszystkim poszkodowanym w wyniku zdarzeń traumatycznych takich jak: wypadki, nieuleczalna choroba, śmierć bliskiej osoby, katastrofy, klęski żywiołowe, a także będących w kryzysach psychospołecznych (kłopoty finansowe, bezrobocie, bezdomność, trudności mieszkaniowe – zagrożenie eksmisją).

Pomoc ta polega na szybkim udzielaniu wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian.

 

Zadania Centrum Interwencji Kryzysowej:

Zadaniami Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach są w szczególności:

1) udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej w celu: zapobiegania i przeciwdziałania przemocy domowej, powstrzymania zjawiska przemocy w rodzinie, zapewnienia bezpieczeństwa, łagodzenia skutków przemocy;
2) udzielanie doraźnej, kompleksowej pomocy osobom poszkodowanym w tak zwanych sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym, losowym, wynikającym z dysfunkcji życia rodzinnego w celu: łagodzenia szkód wynikających z sytuacji kryzysu, przeciwdziałaniu przechodzenia sytuacji kryzysowej w stan chroniczny;
3) współdziałanie z pracownikami socjalnymi z terenu powiatu kartuskiego w celu diagnozowania, planowania realizacji kompleksowej pomocy rodzinom z problemem przemocy domowej i osobom w sytuacjach kryzysowych;
4) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz koordynacja działań w kierunku budowy instytucjonalnego systemu wsparcia;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla różnych grup odbiorców, organizowanie konferencji szkoleniowych i spotkań przedstawicieli różnych instytucji i organizacji w celu zacieśniania współpracy;
6) wypracowywanie form i metod pracy socjalnej oraz stosownych procedur mających na celu diagnozowanie, planowanie, realizację i ewaluację różnych form pomocy i działań na rzecz klientów Centrum;
7) opracowanie i aktualizowanie bazy danych instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy osobom potrzebującym;
8) edukacja społeczna – spotkania informacyjno-edukacyjne w terenie;
9) realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową „Można inaczej”;
10) realizacja programu psychologiczno-terapeutycznegoa dla osób stosujących przemoc domową.
11) realizacja programów profilaktycznych, w tym programu „Stop przemocy”.

Centrum udziela pomocy :

1) mieszkańcom powiatu kartuskiego w pełnym zakresie świadczeń;
2) przedstawicielom różnych instytucji i organizacji działających na rzecz rozwiązania problemu przemocy domowej w formie szkoleń oraz konferencji szkoleniowych;
3) w zakresie wsparcia specjalistycznego poprzez uczestnictwo w programach edukacyjno-szkoleniowych grupom odbiorców zawodowo stykających się z problemem przemocy domowej w szczególności: pracownikom socjalnym, funkcjonariuszom policji, pedagogom szkolnym, psychologom, pracownikom służby zdrowia;
4) pomoc udzielana przez Centrum jest bezpłatna.

W ramach udzielanej pomocy CIK oferuje usługi specjalistyczne:

1) poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefoniczne i internetowe),
2) pomoc psychologiczną – indywidualną, grupową, rodzinną,
3) pomoc terapeutyczna o charakterze krótkoterminowym,
4) pomoc prawną dla osób doznających przemocy domowej oraz osób będących w kryzysie,
5) pomoc interwencyjną,
6) konsultacje i terapia krótkoterminowa dla osób uzależnionych od środków psychotropowych i ich rodzin,
7) konsultacje i terapia krótkoterminowa dla osób uzależnionych behawioralnie.

Ponadto Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach oferuje:

1) zapewnienie doraźnego całodobowego schronienia dla kobiet i kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacjach kryzysowych o charakterze interwencyjnym, krótkotrwałym w sytuacjach uzasadnionych, schronienia do 3 miesięcy, w tym w szczególności w sytuacjach o charakterze nagłym, zagrażającym ich bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu, na bazie lokalu – schronienia będącego w dyspozycji CIK.
2) organizowanie szkoleń dla kadry pomocy społecznej oraz przedstawicieli służb i instytucji zajmujących się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy osobom potrzebującym,
3) zasady i tryb kierowania oraz umieszczania osób w odpowiednich ośrodkach regulują odrębne przepisy.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KARTUZACH (PDF-0,22MB)

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SCHRONIENIA W CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KARTUZACH (PDF-0,4MB)

Inne ważne telefony:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - tel. 116-111 (tel. bezpłatny)

Niebieska Linia - Kryzysowy Telefon zaufania - 116-123 (tel. bezpłatny)

Fundacja Nagle Sami - Telefon Wsparcia dla osób w żałobie - 800 108 108 (czynny pon.-pt. 14:00-20:00), www.naglesami.org.pl

Centrum Interwencjii Kryzysowej Gdańsk, ul. Plac Gustkowicza 13 - tel.(58) 511-01-21, (58) 511- 01- 22, infolinia: 0 801 011 843

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny MONAR - tel. (58) 349-46-90

Instytut Psychiatrii Zdrowia - Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy, jedzenia: tel. 801-889-880 (tel. bezpłatny)

 


Poniżej mapka dojazdu do centrum (zdjęcie z google maps):

CIK mapka dojazdu popr