Dnia 2 września 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków dla studentów w ramach pilotażowego programu PFRON pn. "AKTYWNY SAMORZĄD". Wnioski na semestr zimowy 2019/2020 przyjmowane są do 10 października 2019 r.


        W dniu 23 września 2019 r. uruchomiliśmy elektroniczny nabór składania wniosków poprzez platformę SOW, które można składać pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ (bez konieczności wychodzenia z domu).

 

W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej w systemie SOW, mamy możliwość zwiększenia dofinansowania na pokrycie kosztów kształcenia nawet do 800 zł.

 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
  • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Film informacyjny - jak założyć profil zaufany?

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

  1. oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów – zał 1
  2. zaświadczenie o zatrudnieniu - zał 2
  3. zaświadczenie z uczelni zał nr 3
  4. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula- zał nr 4

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w programie oraz druk wniosku wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20 tel. 58/685 33 20, 684 00 82 lub na stronie internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny Samorząd.