Od 01 marca 2023 r. rusza nabór wniosków dla osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON – Samodzielność – Aktywność – Mobilność ! Mobilność dla osób z niepełnosprawnością.

Celem modułu Mobilność osób z niepełnosprawnością jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością ruchową oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego. tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością wymagającą poruszania się na wózku inwalidzkim. Dostosowania powinny być wykonane w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Przy takim rozwiązaniu zarówno kierowca, jak i pasażer korzystają z dostosowanego samochodu podróżując na wózku inwalidzkim.

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowego dostosowanego samochodu osobowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego po spełnieniu warunków.

Program jest adresowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu osobowego.

Adresatami pomocy są wyłącznie osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie prawni.

WAŻNE !!! Dostosowany pojazd musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na siedzenia w samochodzie.

Osoby nie spełniające kryteriów uczestnictwa w przedmiotowym programie SAM Mobilność Osób z Niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 r. w module I obszar A zadanie 1 do 70 000,00 zł.

Więcej informacji o szczegółach dot. realizacji programu, naborze wniosków znajdziecie Państwo w poniższej informacji:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uzyskaj-dofinansowanie-do-zakupu-samochodu-osobowego/

 

PFRON 4 kafle promujące nowe programy SAM