Nagłówek Powiat i PCPR

KOŃCZY SIĘ NABÓR SKŁADANIA WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE DO NAUKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH !!

Wnioski dla studentów na semestr zimowy 2020/2021 w ramach pilotażowego programu PFRON pn. "AKTYWNY SAMORZĄD" przyjmowane są do 10 października 2020 r.  

Zachęcamy do składania wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
  • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

             W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej w systemie SOW, mamy możliwość zwiększenia dofinansowania na pokrycie kosztów kształcenia nawet do 800 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w programie oraz druk wniosku wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20 tel. 58/685 33 20, 684 00 82 lub na stronie internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

stópka AS