Informujemy, że Centrum Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach rozpoczyna rekrutację do kolejnej edycji programu wczesnej interwencji dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „Fred goes Net”.

Rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii program znajduje się w międzynarodowej bazie programów dobrej jakości EDDRA. Program jest jednym z najczęściej rekomendowanych przez kuratorów i sędziów zadań do realizacji dla młodych osób, które zostały przyłapane lub odnotowane w związku z piciem alkoholu bądź używaniem narkotyków.

Program jest skierowany do młodzieży w wieku 15 – 18 lat i jest bezpłatny. Proces realizacji składa się z rozmowy kwalifikacyjnej, na którą trzeba się zgłosić wraz z opiekunem prawnym oraz 3 spotkań grupowych, zakończonych wręczeniem certyfikatu ukończenia programu.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności programów rekomendowanych w  gminach powiatu kartuskiego we współpracy z podmiotami zajmującymi się realizacją usług pomocowych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych dla dzieci i młodzieży.

Głównym rezultatem programu ma być przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu oraz dostarczenie wiedzy na temat prawnych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz zmiana postaw wobec używania substancji psychoaktywnych.

Udział w programie poprzedzony jest rozmową kwalifikacyjną ze specjalistą, na którą umówić się można telefonicznie lub osobiście w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4, tel. 662 016 626 od godz. 9:00 do 12:00 – osoba do kontaktu Kierownik CIK w Kartuzach Pani Anna Kuczkowska.