Szkoła dla Rodziców – jak rozmawiać z nastolatkiem, to warsztaty, które  mają pomóc rodzicom w zrozumieniu nastolatka oraz w radzeniu z problemami wychowawczymi okresu dojrzewania. Stanowią ofertę pomocową wspierania rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dorastającym dzieckiem.

Realizacja:

 • 40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań); poprzedzonych indywidualnymi konsultacjami
 • liczebność grupy – 12-15 (max.) osób;
 • metoda pracy – warsztatowa;

Warsztaty obejmują tematykę wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt;
 • pragnienie akceptacji;
 • potrzeba decydowania o sobie;
 • przedwczesne zainteresowanie seksem;
 • zachowania ryzykowne – narkotyki, alkohol, nikotyna;
 • niebezpieczeństwa mediów

Poruszane, tematy, moduły:

 1. Potrzeby rozwojowe wieku dorastania; zachowania dysfunkcyjne jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb.
 2. Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów – jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami.
 3. Zasady, normy, granice. Co chroni przed zachowaniami ryzykownymi. Umiejętność wprowadzania i egzekwowania norm.
 4. Potrzeba autonomii a zachęcanie do współpracy; rezygnacja z kontroli na rzecz odpowiedzialności i samodyscypliny.
 5. Ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.
 6. Wspólne rozwiązywanie problemów.
 7. Jak rozmawiać na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media …).
 8. Spotkanie z młodzieżą.
 9. Spotkanie rodziców przygotowujące do spotkania z młodzieżą.
 10. Wspólne spotkanie rodzice – młodzież