Program „Aktywny samorząd” kierowany jest do osób niepełnosprawnych. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

(aby poprawnie wyświetlić wnioski,

należy otwierać programem Adobe Acrobat Reader DC)

Moduł pierwszy – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Osoba dorosła:

A - zad. 1 ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

A - zad. 2 i 3 ( PDF 0,2MB ) - kliknij aby pobrać

A - zad. 4 ( PDF 0,3 MB ) - kliknij aby pobrać

B - zad. 1, 2, 3 i 4 ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

B - zad. 5 ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

C - zad. 1 (PDF - 0,2MB) - kliknij aby pobrać

C - zad. 2 ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

C - zad. 3 ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

C - zad. 4 ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

C - zad. 5 ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

D - ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

Podopieczny:

A - zad. 1 ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

B - zad. 1 ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

B - zad. 5 ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

C - zad. 1 ( PDF - 0,2MB) - kliknij aby pobrać

C - zad. 2 ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

C - zad. 5 ( PDF 0,2 MB ) - kliknij aby pobrać

 

Moduł drugi - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek w PDF (0,25MB) - kliknij aby pobrać (aktualizacja - 02.2019 r.)