Na podstawie zawartego w dniu 6 grudnia 2021 r. kolejnego porozumienia z Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzącego Dom Samotnej Matki w Matemblewie, udostępniono miejsca pobytu dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży z terenu powiatu kartuskiego.

Schronienia udziela się na wniosek Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu kartuskiego zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Koszt pobytu jednej osoby wynosi 46,00 zł za dobę pobytu. Dotyczy to zarówno osoby dorosłej jak i dziecka.
Porozumienie zostało zawarte od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

Link do strony Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Dom Samotnej Matki w Matemblewie:

https://www.caritas.gda.pl/placowki-cag/dom-samotnej-matki-caritas/?portfolioCats=113