Jak dojechać do PCPR w Kartuzach?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się na ul. Mściwoja II 20 w Kartuzach, tuż za Powiatowym Urzędem Pracy.

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie