CIK - Aktualności

CIK - Aktualności - Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób cierpiących na Alzheimera i inne zespoły otępienne

CIK - Aktualności - Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób cierpiących na Alzheimera i inne zespoły otępienne - Czytaj więcej...

CIK- Aktualności - Punkt Konsultacyjny udzielający pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych

CIK- Aktualności - Punkt Konsultacyjny udzielający pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych - Czytaj więcej...

CIK - Aktualności - Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

CIK - Aktualności - Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - Czytaj więcej...

CIK - Aktualności - Nabór uczestników do Programu Korekcyjno Edukacyjnego Można Inaczej

Trwa nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego "Można Inaczej" dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019.

Wszelkich informacji udziela Centrum Interwencji Kryzysowej pod tel. 58 684-02-19.

CIK - Aktualności - Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z problemami uzależnienia od środków psychoaktywnych

Informujemy, że od 16 sierpnia 2014r. rozpoczął działalność punkt konsultacyjny w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach dla dzieci i młodzieży stykającej się z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych i ich rodzin.
 
Ponadto specjalista udziala wsparcia młodzieży z problemem wychowawczym (zagrożenie demoralizacją, agresja, autoagresja, myśli i próby samobójcze, zaburzenia odżywiania). Spotkania odbywają się ze specjalistą Anną Rejkowską.

Ulotka punktu konsultacyjnego do pobrania ( PDF 0,25 MB ).

 

CIK - Aktualności - Cyberprzemoc

Na zaproszenie przedstawicieli szkół realizowany jest Powiatowy Program Profilaktyczny "STOP PRZEMOCY" pt. CYBERPRZEMOC. Celem zajęć jest uświadomienie czym jest zjawisko cyberprzemocy. Specjaliści Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach w ciągu godziny dydaktycznej realizują projekt i omawiają następujące tematy:

  • czym jest cyberprzemoc,
  • wskazanie gdzie szukać pomocy,
  • przedstawienie niewłaściwego korzystania z internetu (niebezpieczny kontakt, szkodliwe treści),
  • uzlależnienie od komputera, internetu i gier komputerowych,
  • pokazanie jak chronić swój komputer przed niebezpiecznymi programami i osobami w świeci,
  • ukazanie zagrożenia na temat prywatności w sieci.

Podczas zajęć uczestnicy zostają wypsażeni w informatory i ulotki.

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie