Aktualności - Zaproszenie na spotkanie zawodowych rodzin zastępczych oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka

Zaproszenie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach Grzegorz Mikiciuk

zaprasza zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka

na spotkanie pt.

„Planowana nowelizacja Ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – przedstawienie kierunku zmian i najważniejszych zapisów na podstawie informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”

 

które odbędzie się dnia 18 grudnia 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej PCPR przy
ul. Mściwoja II 20.

W programie spotkania przewidziano dyskusję na temat funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie powiatu, wnioski i refleksje związane z realizacją ustawy oraz wolne wnioski uczestników.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 12 grudnia 2018 roku u pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej – tel. 58 685 33 20 wew. 112.

coffe and cake Custom Custom

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie