Aktualności - Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w roku 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że roku 2018 będzie przyznawane dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  wyłącznie:

  1. osobom niepełnosprawnym w wieku do lat 16 albo w wieku do 24 lat uczącym się i niepracującym bez względu na stopień niepełnosprawności,
  2. dorosłym osobom niepełnosprawnym o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie korzystały z tej formy pomocy w roku 2017, do wyczerpania środków w limicie na to zadanie w roku 2018.

Na podstawie Zarządzenia Nr 236/2018 Starosty Kartuskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. (PDF - 0,3MB)

W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych przyjęto zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata w myśl § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230 poz. 1694 z późń. zm.).

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie