AS 2017 - informacje o projekcie

Rusza kolejna edycja programu PFRON pn. AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że w związku z dalszą realizacją programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2017 osoby niepełnosprawne  (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów.

Moduł I:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,
 • pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 • pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

W 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

Wnioski dot. zadań w module I będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach w okresie od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2017 roku.

Na dzień dzisiejszy informujemy, że wnioski na dofinansowanie obszarów w module I będą dostępne 20.03.2017 r.

Moduł II:

 • pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej.

Wnioski przyjmowane są:

 • na semestr letni 2016/2017 od 13 marca do 30 marca 2017 r.,
 • na semestr zimowy 2017/2018 w okresie od 1 września do 10 października 2017 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
przy ul. Mściwoja II 20 tel. 58/685 33 20, 684 00 82 lub na stronie internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Wnioski dotyczące realizacji ww. obszarów programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski do pobrania:

Moduł drugi - osoba pełnoletnia - (DOC-0,45MB)

Moduł drugi - osoba pełnoletnia - (PDF-0,3MB)

 • Wersja serwisu bogata graficznie
  Wersja serwisu bogata graficznie