I N F O R MA C J A 

 Nabór do edycji grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach informuje, że trwa nabór osób do udziału w  edycji zajęć grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Rozpoczęcie I edycji zajęć planujemy 8 lutego 2023 roku.

            Celem projektu jest pomoc psychologiczna ukierunkowana na zwiększenie sprawczości osób dotkniętych przemocą w rodzinie a w konsekwencji zatrzymanie przemocy.

Głównymi tematami będą:

  • psychoedukacja na temat uwarunkowań oraz predyspozycji w relacjach przemocowych;
  • zapoznanie się z mechanizmami wyuczonej bezradności;
  • rozpoznawanie mechanizmów aktywujących łańcuch przemocy;
  • nabywanie umiejętności związanych z pozyskaniem umiejętności wyzwalających z relacji przemocowych.

Planowany cykl warsztatów obejmuje 12 spotkań terapeutycznych w przedziale cotygodniowych 2 godzinnych spotkań.

Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobiście z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4, tel. 662 016 626 od godz. 9:00 do 12:00 – osoba do kontaktu Kierownik CIK w Kartuzach Pani Anna Kuczkowska.

Zapraszamy do udziału