Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – Centrum Interwencji Kryzysowej zaprasza osoby zainteresowane do udziału w grupie wsparcia dla rodziców dzieci czy ich opiekunów po próbie samobójczej.

To nowa oferta wsparcia potrzebna w obecnych czasach, gdzie obserwujemy wzrastającą liczbę zachowań suicydalnych i prób samobójczych wśród mieszkańców powiatu kartuskiego. Dlatego też w odpowiedzi na potrzebę przeciwdziałania tym zachowaniom poszerzamy ofertę CIK.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod niżej wskazanymi numerami telefonów:

ulotka grupy samob wsparcie na FB