I N F O R MA C J A 

 Nabór do II edycji grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach informuje, że trwa nabór osób do udziału w II edycji zajęć grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Rozpoczęcie zajęć planujemy 07 września  2022 roku.

 

            Celem projektu jest pomoc psychologiczna ukierunkowana na zwiększenie sprawczości osób dotkniętych przemocą w rodzinie a w konsekwencji zatrzymanie przemocy.

Głównymi tematami będą:

- psychoedukacja na temat uwarunkowań oraz predyspozycji w relacjach przemocowych;

- zapoznanie się z mechanizmami wyuczonej bezradności;

- rozpoznawanie mechanizmów aktywujących łańcuch przemocy;

- nabywanie umiejętności związanych z pozyskaniem umiejętności wyzwalających z relacji przemocowych.

 

Planowany cykl warsztatów obejmuje 12 spotkań terapeutycznych w przedziale cotygodniowych 2 godzinnych spotkań.

Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobiście z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4, tel. 662 016 626 od godz. 9:00 do 12:00 – osoba do kontaktu Kierownik CIK w Kartuzach Pani Anna Kuczkowska natomiast od 16.08.2022 r. – osoba do kontaktu – psycholog Bartosz Łapa tel. 507 897 356

Zapraszamy do udziału