Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej zaprasza na grupę otwartą osoby, które leczyły się w ośrodkach stacjonarnych terapii uzależnień.

Pełna treść ulotki stowarzyszenia odnowa